Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Slomfisket och kvarnen

 Denna bild är tagen av fotograf Ludvig Åberg vid förra sekelskiftet, och visar slomfiske vid en tidig variant av Strömbron och den gamla kvarnen. Slom är det lokala namnet på fisken nors, som på våren vandrar mot strömmen för att leka i mindre vattendrag. Slom fångas i stora håvar med långa skaft. Förr var det en stor händelse när slommen gick till. Detta skedde vanligtvis i april och som ett tecken på att det var dags brukade man invänta en hagelskur, ett vanligt fenomen i aprilvädret. Haglet kallades  ”slomkulor”. Sedan dröjde det inte mer än någon timme innan man såg män, försedda med långskaftade håvar, hasta mot älven för att försöka få den bästa platsen för att håva slom. Snart lade sig en doft som av färsk gurka, en typisk doft för slom, över Säffle. Primörerna betalades bra av de lokala fiskhandlarna. Priset sjönk därefter till låga nivåer,  hur låga berodde på tillgången. Omdömet om slom delade Säffle i två läger – vissa ansåg slom som en delikatess och andra avskydde fisken. Slomfiske förekommer än idag även om fångsterna av någon anledning är avsevärt mindre än förr.

 När slommen hade vandrat förbi, var det dags för abborrfisket, innan det var dags för gösen att vandra uppströms. Byälven är numera ett av landets bästa gösfiskevatten. Denna bild är tagen omedelbart nedanför strömbron när vattenföringen är sparsam.


Kvarnen och strömbron

Denna bild är från ett vykort och tagen från älvens västra strand. Kvarnen byggdes 1858. Den drevs av ett vattenhjul, men det var inte alltid som vattnet räckte till för att driva kvarnen och så småningom lades kvarnrörelsen ner. Säffles första leverantör av elektrisk ström var kvarnägare Emil Nilsson. 1905 skaffade han en 3 kW likströmsgenerator, som drevs av vattenhjulet, drygt ett år innan Säffles egna elverk kom i drift. Det hände ibland att han fick leverera elström till Säffles elverk när dess kapacitet inte räckte till att täcka förbrukningen. 1953 revs kvarnen för att ge plats åt en ny strömbro, som byggdes 1957. För att hålla vattenståndet på en nivå som medgav trafik med allt större båtar, dämdes ibland älvens flöde, vilket gjordes på enklaste sätt med stockar som stacks ned i strömfåran och stöddes av en tvärgående balk. Sådan dämning ledde ibland till stridigheter som också kunde gå till rättegång.


En interiörbild från den gamla kvarnen. Notera mannen i mitten som tänder sin pipa, riskabelt kan man tycka med tanke på allt mjöldamm som fanns i luften och på alla ytor.