Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Stenmagasinet och kanalmagasinet

 Denna bild visar en vy från Kanalbrons östra ände längs kanalen söderut. Till höger i bilden ser Du  ett gammalt magasin, Kanalmagasinet . Där magasinerades gods som hade inköpts av olika kunder i Säfflebygden. Framför magasinet ligger  skeppet Frida av Lurö förtöjt och lossar cementsäckar, som förmodligen kom från något cementbruk vid södra Vänern. Vänerskutan Frida var en motorjakt som byggdes 1899 i Göteborg. Hon köptes 1917 in av kaptenen Johan Lurén på Lurö. Hon gick på Vänern fram till 1936 då hon gick på grund och förliste utanför Vålberg. Frida var den första Vänerskutan med motordriven vinsch. Det som finns kvar av Frida idag är hennes tändkulemotor som bärgades 1995.

I vänstra kanten av bilden syns en del av Stenmagasinet, Säffles äldsta bevarade byggnad.

Det ljusa huset i mittten är övre Kanalvillan, byggd av kanaldirektören D.W. Lilliehöök 18?? som bostad åt ?????

Säffle kanal har utvidgats vid flera tillfällen. Denna bild visar 1910 års utbyggnad. Bilden är tagen av fotografen Åberg, som uppenbarligen har klättrat utför den snöiga stegen till vänster med sin stora bälgkamera och dess stativ på axeln.


Stenmagasinet - Säffles äldsta byggnad

Detta är förmodligen det äldsta fotografiet som finns från centrala Säffle, taget ca 1860. Det visar Stenmagasinet, Säffles äldsta byggnad. Nedre våningen byggdes redan omkring 1785, medan hela huset stod färdigt 1821. Huset byggdes ursprungligen som vattenkvarn, som sedan byggdes om till en ångdriven s.k. eldkvarn. Båda kvarnprojekten misslyckades. Byggnaden kom därefter att fungera som logi för de soldater som deltog i byggnationen av kanalen 1835 – 1837. Byggnaden har därefter använts som magasin och på senare år som restaurang.