Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Tullnäbben och Norra Hamnen från Strömbron

Denna bild är tagen 1902 mot nordväst från östra änden av Strömbron. Då hade sjöfarten fortfarande stor betydelse för Säffle.  I förgrunden ser man Tullnäbben, där vedhandlaren Gustav Kihlberg hade sitt vedupplag. I samband med att Brovaktarstugan byggdes 1912 flyttade han sin verksamhet till Haga (Kaptensgatan) och området på Tullnäbben snyggades till. Vedhandel var en viktig verksamhet för en tätort, eftersom ved var det viktigaste bränslet för uppvärmning vintertid.

Brovaktarstugan byggdes på Tullnäbben alldeles norr om gatan som gick över broarna och vars läge ligger tanför vänstra kanten av bilden. Det berättas att brovaktaren Gustaf Johansson använde hästdynga, som han samlade upp på gatan utanför och byggde upp sin vackra trädgård med denna.

På älvens västra sida ser du Seffle Ångkvarns- och Sågverksaktiebolag. Denna udda kombination av verksamheter berodde på att man hade en ångmaskin som var tillräckligt stark för att driva både ett sågverk och en kvarn. Idag ligger Säffle Medborgarhus på platsen för denna, en gång så viktiga, industri. I fjärran ser vi Billeruds Bruk som är världens äldsta sulfitpappersmassefabrik som fortfarande är i drift.


Bilden ovan är tagen 1935 ur ungefär samma perspektiv som den översta bilden och visar vilka förändringar som har skett på dessa trettio år. Seffle Ångkvarns- och Sågverksaktiebolag har försvunnit och ett nytt sågverksföretag har etablerat sig (1). På Billeruds Bruk har ett pappersbruk (2) och en spritfabrik (3) tillkommit och det s.k. syratornet som från början hade en stomme av trä,har ersatts med ett betongtorn (4). Ytterligare en panna med skorsten ha också tillkommit(5)

Bilden till vänster är ett vykort från slutet av 1930-talet. Växtligheten på Tullnäbben har vuxit till sig.

1

2

3

4

5