Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Kanaltorget

Denna bild, tagen 1934 visar Kanaltorget innan Stadshuset byggdes. Detta  invigdes 1954 efter att Säffle blivit stad 1951. Då var alla de gamla byggnaderna på bilden rivna. Kanaltorget kallades tidigare Lilla Torget och var från början bara ett vägskäl. Här öppnades 1858 Säffles första butik. Snart öppnades också en järnaffär vid torget och Seffle Spirituosa-Magasin, det senare dock sedan länge försvunnet när bilden togs. På bilden pågår asfaltering av vägen, en nymodighet som ersatte gamla tiders gatsten, i en mån sådan fanns. I Säffle var gatsten sällsynt, där var det grusvägar utom i Kvarnbacken. Stenen där bröts i närheten av Bynsberg i Värmlandsbro. På 1950-talet lade man asfalt ovanpå denna gatsten.

Denna bild är tagen ca 15 år tidigare än bilden ovan. Skillnaden visar tydligt bilismens framfart i samhället. Från häst och vagn  och mindre handkärror på grusade vägar som lätt blev ofarbara i regn, till bilar, bensinstation och asfalterade vägar. Till höger på denna bild syns det så kallade Hygerthshuset, byggt 1875 av Gustav Silvén. Idag ligger Säffle Bibliotek på denna plats.

En vy mot Västra Storgatan där den ansluter till Kanaltorget. Bilden är från början av 1920-talet.

Flygfoto över Kanaltorget 1937:


  1. Konsums varuhus byggt 1930 med vidhängande äldre butiksdel från 1800-talet. Detta del byggdes ursprungligen som stall
  2. CJ:s järnhandel. Här låg några år även Seffle Spirituosamagasin och Albrektssons Guldsmedsaffär
  3. Stenhuggare Johannes Anderssons hus. Sonen Albin blev syssloman på sjukstugan.
  4. Kanalmagasinet
  5. Lotsstugan, under perioden 1911-1954 var detta Säffles kommunalhus. Det revs 1954 när det nya stadshuset hade invigts
  6. Kanalbron från 1927,med den stora betongklumpen som motvikt vid öppning. Ersattes 1961 av den nuvarande bron.
  7. Hygerthshuset, i folkmun uppkallat efter Allan Hygerth, som bodde där en lägre tid.
    Allan Hygerth var löjtnant vid Smålands Artilleriregemente och dessutom utbildad flygare. I samband med inbördeskriget i Finland 1918 flög han ett flygplan, som Greve von Rosen hade skänkt till den vita sidan, till Finland. Han blev där av självaste Mannerheim utnämnd till Finlands förste flygvapenchef. Vid återkomsten till Säffle blev han dock först och främst känd som bilhandlare. Bilhandeln  med namnet Autoimporten fanns i grannfastigheten till bostaden.
  8. Autoimporten. Detta hus flyttades 1952 på rullar till platsen för nuvarande Medborgarhuset och revs 1961.

1

2

3

4

5

6

7

8