Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Kanaltorget och kanalbron

Denna bild visar en vy mot kanalbron och är tagen 1923 från det nuvarande stadshusets position . Fordonet på bilden är den första bussen som levererades från Höglunds Vagnfabrik, företaget som så småningom blev Volvo Buss. Höglunds byggde karossen av trä på ett chassi från en lastbil. Den kördes några år i trafik på Värmlandsnäs innan den återigen blev lastbil. Karossen degraderades till hönshus.

Huset till vänster, Brovaktarstugan, byggdes 1912. Längst till höger ser du Lotsstugan, som under åren 1911-1954 var Säffles kommunalhus. Anledningen till att den gamla kanalbron från 1877 ligger så snett, är att när bron byggdes, låg Tullstugan i vägen. Denna revs dock 1906, men det dröjde till 1927 innan en ny kanalbro byggdes. På den gamla bron fick inte bilar framföras fortare än i promenadtakt  

Denna bild visar samma vy som den översta bilden men är tagen  1909. Här der man ett av de fåtaliga gatljusen på den tiden – fotogendrivet. Men nu skulle det bara dröja ett par år innan Säffle fick elektrisk gatubelysning. Notera skillnaden i fordon mellan bilderna. På de femton åren har både bil och buss dykt upp och trafikerade Säffles gator.

Detta vykort är från början av 1950-talet och nu har den nya kanalbron byggts. Den stora klumpen ovanpå bron var en motvikt för att underlätta för maskineriet att öppna bron. Riksväg 7 passerade genom Säffles centrum och behovet av en bredare bro blev med tiden trängande. Det skulle dock dröja till 1961 innan en bredare kanalbro blev verklighet. I bakgrunden, på andra sidan av Strömbron, kan man se den gamla kvarnen från 1858. Här började kvarnägaren Emil Nilsson att producera elektrisk ström 1905, två år innan Säffles elverk kom i drift. Kvarnen revs 1953.