Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Södra hamnen

Denna bild visar hur området söder om slussen såg ut 1890. Här ligger ett segelfartyg som väntar på de rätta vindarna. Ledarmen vid kanalinloppet är byggd av trä och blev illa åtgången vid den extrema vårfloden i maj 1904. Även anordningarna för lan-fiske i bildens högra del raserades vid detta tillfälle.

Ångbåten Glafva

På bilden ovan från slutet av 1920-talet passerar ångaren Glafva efter att ha slussat i Säffle kanal. Kanske transporterade den då fönsterglas från Glava Glasbruk, en period Sveriges största tillverkare av fönsterglas. Eller kanske var det pappersmassa eller papper från något av bruken Jössefors, Haga, Stömne, Kolsäter eller Billeruds Bruk?


Lan-fiske

Denna konstruktion användes för lan-fiske, en fiskemetod från medeltiden för att fånga fisk på sin väg nedströms. Man byggde träramar och fäste strutformade nät i dem för att fånga till exempel ål och abborre. Hela konstruktionen raserades vid vårfloden 1904.

En dramatisk bild från en häftig vårflod, kanske den som skadade ledarmen av trä, som den våghalsige fotografen står på, och raserade lanfiskeanordningarna.