Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Säffle kanal och dess historia

Byälven har i många århundraden varit en viktig transportled från Värnern och norrut i västra Värmland. Ett besvärligt hinder var den fors som fanns vid det som idag är Säffle. För att frakta båtar och deras last motströms fick man antingen bära eller försöka dra båtarna förbi strömmen. När järntillverkning blev en viktig näringsgren i västra Värmland blev trafiken allt stridare. Det var tackjärn från Filipstads bergslag, utskeppat via Kristinehamn, som skulle fraktas till något av de talrika järnbruken längs Byälvens vattensystem och dess biflöden. Sedan skulle det tillverkade stångjärnet gå i motsatt riktning, ofta för export via Göteborg.

Att underlätta transporten blev angeläget och den viktigaste åtgärden var att komma förbi strömmen i Säffle utan att behöva dra båtarna med hästar och manskap. De som gjorde detta värv var vanligen anställda på de stora godsen i Säffletrakten. Säffle Gård, Knusesund, Krokstad och Billerud. Har var tillgången till arbetskraft osäker, beroende på årstid och andra sysslor. Likaså kunde vattenflödet påverka möjligheten att dra båtarna förbi strömmen. En kanal med en sluss skulle lösa alla dess problem och för att åstadkomma en sådan bildades 1826 Säffle Kanalaktiebolag.

Redan tidigare hade en liten kanalfåra byggts från norra änden av den nuvarande kanalen fram till ”Stenmagasinet” som ursprungligen byggdes som en vattenkvarn. Fallhöjden var dock liten och kvarnen byggdes så småningom om till ångdrift. Den nya transportkanalen utvidgade den befintliga kanalfåran och forsatte den rakt söderut. Slussen, med ett steg, byggdes vid kanalens södra mynning och en vall byggdes för att skydda kanalmynningen från det strömmande vattnet i strömfåran.

Kanalen byggdes med indelta soldater som arbetskraft och allt grävarbete gjordes naturligtvis för hand. Projektledare var Lilliehöök som efter kanalens färdigställning blev kanaldirektör med bostad och kontor i den pampiga Kanalvillan direkt vid kanalens kant, omedelbart ovanför slussen. Kanalen kunde invigas 1837.

Säffle kommun och Säfflebygdens hembygdsförening har tillammans gjort ett antal skyltar med information om kanalen och dess historia. Skyltarnas placering framgår av vidstående karta.

På varje skylt finns också en QR-kod, som kan avläsas med en modern mobiltelefon utrustad med en lämplig OR-kodläsare. Då kommer man till motsvarande sida av denna hemsida och kan få mera information om det aktuella kanalavsnittet.