Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

”Gjuterihôla” med södra hamnen och Säffle Gjuteri och Mekaniska Verkstad

Denna bild tagen 1905, från vad som nu är Solparken,  västerut över Byälven mot södra hamnen. Här lade båtar till innan de slussade genom kanalen. I bakgrunden ser man bostadsområdet Villan samt, till vänster,  ”Gjuterihôla”, en inbuktning i den västra stranden som gav en naturlig hamnplats. Villan var Säffles första egentliga villaområde. De flesta av bostadshusen finns fortfarande kvar. Man ser till höger i bilden, delvis dolda av träd,  verkstadsbyggnaderna som tillhörde Säffle Gjuteri & Mekaniska Verkstad, en av de tidiga industrierna i Säffle, grundat 1894 och nedlagt 1982.

Fritidsbåtar

Det dröjde ända till 1950 innan den nuvarande kajen i Solparken byggdes. Som material användes massor som kom från den pågående utbyggnaden av kanalen. Det hindrade dock inte att man innan dess använde området som förtöjningsplats för sina fritidsbåtar.

Mannen som målar sin båt på den vänstra bilden heter Erik Jansson. Bilden är från våren 1942  och den nya båten pysslas om med stor omsorg. På den högra bilden, även den från 1942, är båten sjösatt och ett mindre sällskap är redo för en tur på älven. Det var ett stort nöje att ro ut på vattnet när det var fint väder på helgdagarna. Ibland fiskade man. Utrustningen på den tiden hade inga likheter med dagens, varken vad gäller komfort eller säkerhet.