Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Kanalvillan och familjen Lilliehöök

Bilden visar Kanalvillan sedd från Kanalparken och är taget 1910. Huset Kanalvillan byggdes som bostad och kontor åt kanaldirektören David Wilhelm Lilliehöök. Delar av det som idag är Kanalparken var Lilliehööks privata trädgård.

Man skulle kunna säga att Kanalvillan är Säffles första stora svartbygge och var hotad av rivning redan innan den var färdigbyggd. Det visade sig att D. W. Lilliehöök hade låtit bygga villan på Säffle Gårds mark utan lov. Säffle Gårds ägare Uggla hotade med att han skulle låta riva huset när det blev färdigt, men det hela löstes på bästa sätt. Det hela bidrog dock till att Lilliehöök inte kunde flytta in förrän 7 år efter att kanalen hade öppnats. Huset blev sedan bostad för tre generationer Lilliehöök, innan det 1948 övergick i Säffle Köpings ägo.

En prunkande trädgård

På 1800-talet växte trädgårdsintresset i Europa i de privata trädgårdarna. Nu var det inte bara nyttoträdgårdar eller herrgårds- och slottsparker som frodades utan trädgårdsintresset spreds i alla samhällskikt. Många trädgårdsföreningar skapades i landet i syfte att sprida intresset för trädgårdsodling och skapa grönska i stadsmiljön för hälsosammare miljö och rekreation. Det var ett folknöje att bläddra i frö- och växthandelns kataloger för att hitta spännande och exotiska nyheter som kom till Europa från fjärran länder. Inhemska växter blandades med exotiska skönheter som palmer och nya blommande perenner och annueller. Och med stolthet fulländade man gärna sin trädgård med stora snäckskal såsom här på bilden.


 I denna bild syns familjen Lilliehöök med några gäster och ger en inblick i societetslivet och heminredningen i ett högreståndshem i 1920-talets Säffle. Mannen längst till höger är Werner von Heidenstam som fick nobelpriset i litteratur 1916. Hans fru var släkt med Lilliehööks.

Lärarinnan och författarinnan, senare journalisten, Ida Bäckman hade i början av 1890-talet ett gott öga till den nyblivna änkemannen kanaldirektör David Lilliehöök, men det accepterade inte Lilliehööks mor utan lät kasta ut Ida. Mycket förgrymmad lämnade  denna då Säffle 1895. Som en hämnd skrev hon 1898 den skandalomsusade romanen ”Tantali Kval”, som skildrade livet i dåtidens Seffle, med familjen Rosenfalk som huvudpersoner. Läs mer om Ida Bäckman på Wikipedia samt i säffleförfattaren Allan Salmis bok ” Ida Bäckmann: en märklig kvinna och författarinna” utgiven 2015 och Sigrid Combüchen: Den umbärliga, ugiven 2014.