Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Säffle kanal och slussen

Bilden visar en vy från kanalens östra kant norrut längs kanalen. Seffle kanal invigdes redan 1837 som en viktig transportled för produkter till och från järnbruk, och senare sågverk och massafabriker utmed Byälven. Tidigare fick transporter norrut dras med hand- och hästkraft mot strömmen i Säffle, något som krävde stor arbetsinsats och tidvis inte gick att genomföra på grund av högvatten. Kanalen blev en viktig del av transportleden Byälven i mer än hundra år. Båtar transporterade varor och material mellan Arvika, Säffle, olika städer vid Vänern, Göteborg och vidare ut på havet. I takt med att järnvägar och landsvägar byggdes ut, förlorade dock kanalen med tiden sin betydelse och den trafikeras numera bara av fritidsbåtar. På  bilden ser man en skuta, lastad med pit-props, förmodligen avsett för kolgruvorna i England, där de användes som stöttor i gruvgångarna.


Fisketävling

Bilden visar en fisketävling år 1956. Under 1950-talet blev det mycket populärt med olika fisketävlingar i Säffle. Detta berodde troligen på att de tävlande kunde vinna otroligt fina priser. I tävlingen på bilden kunde deltagarna vinna en bil.

Simstadion

I denna del av kanalen ha också genomförts både simtävlingar och vattenpolomatcher. Detta ägde rum innan det fanns något kommunalt reningsverk och med ökande användning av vattenklosetter blev vattnet alltmer hälsovådligt. Till slut stoppades denna typ av tävlingar av hälsoskäl.

En spegelblank vattenyta framför Kanalvillan speglar den Övre Kanalvillan och Kanalmagasinet